HABERLER & DUYURULAR

Derneğimiz

Ana-Bil-Der

Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Derneği

ANA-BİL-DER

Yeni Etkinlikler

Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl Bilirkişi Olunur?

Uzmanlık alanlarında bilirkişi olarak görev almak isteyenlere yönelik 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU hükümleri ile işlem yapılmaktadır.Bu kanun kapsamına uyan kişiler Bilirkişi olarak istenen şartları tamamladıkları takdirde bilirkişi olarak Adalet Bakanlığının yıllık olarak düzenli olarak açtığı Bilirkişi Başvuru ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.

Başvuru klavuzu ulaşmak için Tıklayınız.
Temel ve alt uzmanlık alanlarında görev almak ve aranılan nitelikleri incelemek için:
http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/temelvealtuzmanlikalanlari.html sitesinden güncel bilgiler takip edilecektir.

Bilirkişi Yemin Tutanağı Nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ; “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”

Şeklindeki her iki yemin metnini yüksek sesle tekrar etmek suretiyle yemini yaptırılıp imzası alındı.

Bilirkişi Kimdir?

Bilirkişi kanunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

Bilirkişi Raporunda Olması Gerekenler Nelerdir?

a) Görevlendirmeyi yapan merci.
b) Dosya numarası.
c) Yargılamanın taraflarına ait bilgiler.
ç) Görevlendirme tarihi ve süresi.
d) İncelemenin konusu.
e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.
f) İnceleme yöntemi.
g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.
ğ) Gerekçeli sonuç.
h) Raporun düzenlenme tarihi.
ı) Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.
i) Bilirkişi tüzel kişi ise ticaret unvanı, kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, tüzel kişi adına raporu tanzim eden gerçek kişi bilirkişinin adı ve soyadı ile sicil numarası ve imzası.

Faydalı Linkler